hEADER

    Termene

Materialele (articole, comunicări ştiinţifice şi recenzii) propuse spre publicare pot fi trimise redacţiei pe întreg parcursul anului.

Pentru numărul 1 (iunie) data limită de trimitere a materialelor este 30 martie.

Pentru numărul 2 (decembrie) data limită de trimitere a materialelor este 1 octombrie.