hEADER

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă

Procedura de Evaluare şi Recenzare (peer review) a calității materialelor primite spre publicare vizează procesul de evaluare științifică practicat la nivel internațional.

 1. faza preliminară: colectivul redacțional selectează manuscrisele în funcție de domeniu și tematică (vezi scopul revistei).
 2. faza tehnică: colectivul redacțional analizează manuscrisul propus spre publicare din punct de vedere tehnic (norme de tehnoredactare, calitatea traducerii), urmând a-i aduce la cunoştinţă autorului decizia de a continua sau nu procedura de evaluare (cu motivarea acesteia).
 3. faza evaluării propriu-zise: manuscrisul este anonimizat şi înaintat evaluatorilor/recenzenților independenți, reputați membri ai comunității științifice naționale și internaționale, în funcție de tema abordată.
 • Evaluatorul/Recenzentul extern completează referatul „peer review” prin intermediul instrumentului on-line aflat pe site-ul revistei.
 • Redactorul coordonator este persoana de legătură dintre autor și evaluator/recenzent.
 • Modalitatea de evaluare/recenzare este double blind „peer-review”, prin care evaluatorul/recenzentul extern nu cunoaște autorul manuscrisului și nici autorul nu cunoaște numele evaluatorului/recenzentului extern.
 • Evaluatorii/recenzenții sunt aleși din lista publicată pe site-ul Revistei.

Criterii de evaluare:

 • Încadrarea tematică a manuscriselor în profilul revistei;
 • Calitatea conținutului științific al manuscrisului;
 • Gradul de originalitate și noutate ale temei propuse și ale manierei de abordare;
 • Coeziunea textului manuscrisului;
 • Relevanța și impactul asupra domeniilor și tematicii la care face referire manuscrisul;
 • Relevanța surselor bibliografice pentru tematica propusă.
 1. faza finală: după încheierea procesului de evaluare/recenzare, autorii vor fi înștiințați de redactorul coordonator rezultatul evaluării, care poate fi:

a) publicare în forma actuală;

b) respingerea de la publicare din motive clar enunțate de către evaluatori/recenzenți;

c) publicare cu modificări şi corecţii minore (sugerate de către evaluator);

d) publicare cu modificări în anumite puncte esenţiale (sugerate de către evaluator);

e) necesitatea unor modificări majore (sugerate de către evaluator) în vederea reevaluării.

Alte precizări:

 • Dacă rezultatele celor două evaluări sunt contradictorii, colectivul redacțional va apela la un al treilea evaluator/recenzent, prelungindu-se astfel perioada de evaluare.
 • În situaţia a), autorului i se va aduce la cunoştinţă rezultatul evaluării, iar colectivul redacțional nu va mai accepta modificări ulterioare ale conţinutului manuscrisului.
 • În situaţia b), materialul nu corespunde obiectivelor revistei ori nu constituie o cercetare academică sau onestă, astfel încât acesta este definitiv respins de la publicare.
 • În situaţiile c) şi d), autorului îi vor fi trimise observaţiile şi sugestiile evaluatorilor/recenzenților, urmând ca acesta să le respecte întocmai sau să argumenteze neaplicarea corecturilor sugerate.
 • În situaţia e), autorul va aduce modificările sugerate şi vor fi reluaţi paşii evaluării/recenzării.
 • Materialele recomandate spre a fi publicate în forma inițială sau cele cărora li s-au adus modificările sugerate de către evaluatori sunt publicate în numărul imediat următor al revistei, în limita numărului de articole şi pagini hotărâte de colectivul de redacţie pentru fiecare număr. În cazurile în care este atinsă limita maximă de pagini pentru numărul imediat următor, i se aduce la cunoştinţă autorului şi i se cere acordul ca materialul său să fie publicat într-un număr viitor.