hEADER

„Teologia ca ştiinţă a bucuriei trebuie să răspundă problemelor zilelor noastre, nevoii de mântuire şi sfinţire astăzi”, IPS Daniel, Cuvânt la deschiderea cursurilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Iaşi, oct. 1991.

„Facultatea de Teologie este chemată să ofere un răspuns competent, viu şi duhovnicesc acelora care caută drumul spre Împărăţia Cerurilor”, IPS Teofan, Predoslovie, 2010.

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă este revista oficială a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.

Fondată în 1992, Serie nouă, la scurt timp după reactivarea (1990) şi integrarea Facultăţii de Teologie (1991) în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu ISSN: 1221-5333, inițial intitulată Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie, revista publică pe secțiuni studii din domeniile teologiei, şi anume: teologie istorică, respectiv istoria Bisericii Ortodoxe Române şi a Bisericii Universale, teologie biblică, teologie sistematică – dogmatică, morală, spiritualitate, misiune, teologie practică – liturgică, drept canonic, pastorală, cateheză şi omiletică, muzică. De asemenea, au fost publicate şi studii privind istoria şi filosofia religiilor, dialogul intercreştin şi interreligious, arta şi restaurarea patrimoniului cultural.

Din anul 2005, revista îşi schimbă titlul, având denumirea Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă şi un alt ISSN: 1841-849X.

Începând cu anul 2009, pentru a răspunde noilor exigenţe academice, revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă a intrat într-un amplu şi susţinut proces ce vizează îmbunătăţirea calităţii ştiinţifice, creşterea vizibilităţii prin accederea într-o categorie superioară, precum şi amplificarea schimbului de reviste cu instituţii prestigioase din ţară şi din străinătate. În acest sens au fost operate o serie de schimbări, precum: apariţie bianuală, publicarea de articole doar în limba engleză, introducerea sistemului internaţional de citare Chicago Manual of Style, implementarea progresivă a sistemului peer review de evaluare a articolelor trimise spre publicare, indexare în baza de date Central and Eastern European Online Library.

Revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă este editată de către colectivul profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iaşi, propunându-şi să devină o revistă de referinţă în spaţiul academic teologic românesc şi internaţional, să contribuie într-o mai mare măsură la informarea şi formarea academică şi duhovnicească a cititorilor săi şi să ofere o mai bună şi eficientă deschidere internaţională teologiei ortodoxe academice româneşti în următorii ani.

Colegiul redacțional