hEADER

   Norme tehnice

I. Manuscrisele propuse spre publicare în revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă trebuie să îndeplinească următoarele standarde tehnice generale:

● Să fie tehnoredactate în MS Word sau în alt editor de text compatibil.
● Articolele şi comunicările să nu depăşească 45.000 de caractere (inclusiv spaţii), iar recenziile 10.000 de caractere (inclusiv spaţii).
● Setări pagină:
– dimensiune: A4;
– margini: stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm; sus – 2 cm; jos – 2 cm.
● Font:
– Times New Roman (în cazul folosirii unor fonturi speciale pentru textele din limbi clasice, autorul va trimite, împreună cu manuscrisul, şi fonturile folosite);
– dimensiune: 12 pct. pentru corp text;
– spaţiere: 1,5 rânduri pentru corp text;
– alineat: 1 cm;
– pentru evidenţiere nu se vor folosi în text opţiunile underline (subliniere) sau bold (îngroşare), ci doar italic;
● Subtitlurile vor fi numerotate cu cifre arabe, evidenţiate cu bold şi la 6 pct. spaţiere faţă de paragraful anterior.

II. Prima pagină a manuscrisului va conţine:

● Titlul materialului (Times New Roman, 14 pct.). În cazul unui material care a mai fost publicat, autorul va menţiona într-o notă de subsol la titlu revista sau volumul în care a fost publicat iniţial. În cazul comunicărilor susţinute în cadrul unor conferinţe, simpozioane, întruniri etc., va indica titlul, data şi locul desfăşurării respectivei manifestări, precum şi titlul original al comunicării.
● Imediat sub titlu numele autorului, indicând în notă de subsol afilierea instituţională, gradul didactic (dacă este cazul), datele de contact (email, telefon, adresă). În cazul unui colectiv de autori, aceste informaţii vor fi oferite pentru fiecare autor în parte. În cazul unor cercetători independenţi, neafiliaţi instituţional, va fi trimis şi un CV.
● Un abstract de maxim 300 de cuvinte, în limba engleză (indiferent de limba în care este redactat manuscrisul), în care să fie sintetizate principalele idei ale articolului.
● 3-5 cuvinte cheie.

III. Norme de citare

● Manuscrisele propuse spre publicare trebuie să folosească sistemul de citare Chicago Manual of Style de tipul autor-dată, care presupune indicarea autorului, anului publicării şi paginii între paranteze la sfârşitul citatului sau parafrazării şi a titlului şi celorlalte elemente de identificare a sursei în bibliografia de la finalul articolului. Pentru exemplificări a se vedea: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html (varianta AUTHOR-DATE).
● Citatele de până la trei rânduri inclusiv vor fi evidenţiate în text prin ghilimele de forma “…”, iar pentru citat în citat “[…] ’[…]’ [ … ]”.
● Citatele mai lungi de trei rânduri vor fi evidenţiate după cum urmează:
– indentare paragraf 0,5 cm stânga şi dreapta;
– spaţiere 6 pct. înainte şi după paragraf;
– dimensiune font 10;
– spaţiere 1 rând;
– nu se vor folosi ghilimele sau alineat.
● Pentru scurte informaţii lămuritoare care nu pot fi inserate în text se vor folosi notele de final, indicate în text cu [1], [2] … (fără a apela la opţiunea de inserare automată disponibilă în editorul de text).
● În bibliografie vor fi indicate doar lucrările folosite efectiv şi menţionate în text.