hEADER

Norme tehnice

  • Să fie tehnoredactate în MS Word sau în alt editor de text compatibil.
  • Recenziile să nu depăşească 10.000 de caractere (inclusiv spaţii).
  • Setări pagină:

– dimensiune: A4;

– margini: stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm; sus – 2 cm; jos – 2 cm.

  • Font:

– Times New Roman (în cazul folosirii unor fonturi speciale pentru textele din limbi clasice, autorul va trimite, împreună cu recenzia, şi fonturile folosite);

– dimensiune: 12 pct. pentru corp text;

– spaţiere: 1,5 rânduri pentru corp text;

– alineat: 1 cm;

– pentru evidenţiere autorul volumului recenzat, titlul, Editura, locul, anul şi numărul de pagini se va folosi opţiunea bold (îngroşare).