hEADER

    Revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă).

Teologie Ortodoxă publică materiale originale, care nu au mai fost publicate în alte reviste sau volume. În cazul unor materiale care au mai fost publicate, dacă acestea se remarcă prin contribuţia substanţială în domeniu, pot fi publicate în revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă, autorul având obligaţia de a menţiona titlul iniţial (dacă este diferit) şi revista sau volumul în care a mai fost publicat articolul.

În astfel de situaţii, revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă nu-şi asumă responsabilităţi financiare sau de altă natură legate de drepturile de autor, considerând că autorul care propune materialul spre publicare fie este deţinătorul drepturilor de autor, fie a obţinut în prealabil acordul scris al deţinătorului acestora.