hEADER

Adresă

Oraș. Iaşi, Str. Lozonschi Iordache, Nr. 9,

Cod Poştal (PC) 700066

România

Tel: (+40) 232201328; (+40) 232201102 (int. 2424)

Fax: (+40) 332780107; (+40) 232 258430

E-mail: analeteologie.uaic@gmail.com

Website: https://analeteologie-iasi.ro/

Redactată de corpul profesoral de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi

https://www.teologie.uaic.ro/
https://www.facebook.com/teologieortodoxa.uaic/

Tiparul executat la Imprimeria Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

E-mail: editura@uaic.ro
Tel./Fax: +40 232 31 4947
Adresa: Str.  Pinului, Nr. 1A, Iaşi 700109
Website: http://www.editura.uaic.ro

ISSN: 1841-849x