hEADER

IPS Andreas Nanakis

Department of Theology of the Aristotle University of Thessaloniki / Greece

E-mail: imarkal1@otenet.gr

PS. Conf. Univ. Dr. Habil. Emilian Vlad NICĂ (Crișanul)

Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad

E-mail: psemilianrm@yahoo.com

Prof. Ioanidis Nikolaos

Department of Theology

University of Athens

E-mail: nioann57@gmail.com

Prof. Hrisostom Stamoulis

PhD University of Thessaloniki, Greece

E-mail: stamchr@theo.auth.gr

Prof. Pablo Argárate

PhD Karl-FranzensUniversität, Graz, Austria

E-mail: pablo.argarate@uni-graz.at

Prof. univ. dr. Ștefan Munteanu

Institut de Théologie Orthodoxe «Saint Serge», Paris

E-mail: stefan.munteanu@saint-serge.net

Prof. dr. pr. Bassam Nassif

Institute of Theology „St. John of Damascus”, University of Balamand, Lebanon

Email: bassam.nassif@balamand.edu.lb

Prof. dr. pr. Porphyrios Fadi Georgi

Institute of Theology „St. John of Damascus”, University of Balamand, Lebanon

E-mail: fr.porphyrios@balamand.edu.lb

Prof. Pekka Metso

Universitatea de Est din Finlanda

E-mail: pekka.metso@uef.fi

Lect. Maria Takala

Universitatea de Est din Finblanda

E-mail: takalam@gmail.com

Prof. Krastu Banev

Universitatea din Durham

E-mail: krastu.banev@durham.ac.uk

Prof. Ivana Noble

Universitatea Carol din Praga

E-mail: ivana.noble.1@gmail.com

Prof. Kostantinoy Miltiadis

Department of Theology of the Aristotle University of Thessaloniki / Greece (A.U.Th.)

E-mail: mkon@theo.auth.gr

Prof. dr. pr. Ioan Moldoveanu

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea Bucureşti, România

E-mail: molioan@yahoo.com

Prof. dr. pr. Dobrei Florin

Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad

E-mail: florin.dobrei@yahoo.com

Prof. dr. Chirilă Ioan

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

E-mail: ioanchirila@yahoo.com

Conf. dr. Diaconescu Rodica

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Universitatea „Gh. Asachi”, Iaşi, România

E-mail: rodicamdiaconescu@yahoo.com

Lect. dr. Bordaşiu Cornelia

Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, Universitatea „George Enescu” din Iaşi, România

E-mail: corneliabordasiu@yahoo.com

Prof. dr. pr. Himcinschi Mihai

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România

E-mail: himmihai@yahoo.com

Prof. dr. pr. Pavel Aurel

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România

E-mail: aurelpavel@yahoo.com

Prof. dr. pr. Chifăr Nicolae

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România

E-mail: chifar_n20002@yahoo.com

Prof. dr. pr. Emanoil Băbuş

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea Bucureşti, România

E-mail: emil_babus@yahoo.com

Conf. dr. Solomonea Carmen Cecilia

Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design

Universitatea „George Enescu” din Iaşi

E-mail: csolomonea@yahoo.com

Pr. Prof. Univ. Dr. Daniel BENGA

Departamentul de Teologie Ortodoxă, Universitatea ”Ludwig Maximilians”, München, Germania.

E-mail: daniel.benga@yahoo.de

Cercet. Dr. Elena ENE-VASILESCU

Centre for Byzantine Research, Universitatea din Oxford, Marea Britanie.

E-mail: elena.ene-v@wolfson.ox.ac.uk

Pr. Conf. univ. dr. Daniel BUDA

Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna” Sibiu, România

E-mail: daniel.buda@ulbsibiu.ro

The Rev. Prof. Dr. Radu Bordeianu

Duquesne University, Department of Theology, Pittsburgh, SUA

E-mail: bordeianur@duq.edu

Rev. PhD Theodor DAMIAN

Faculty of Human Services and Education, Metropolitan College of New York, USA

E-mail: damianth@gmail.com

Prof. dr. pr. Marian Vîlciu

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Universitatea „Valahia”, Târgovişte, România

E-mail: mvilciu@yahoo.com

Prof. dr. pr. Gabriel-Viorel Gârdan

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

E-mail: ggardan@yahoo.com

Conf. dr. diac. Ioan Dura

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidius” Constanța, România

E-mail: dura.ioan@univ-ovidius.ro

Conf. dr. pr. Caius Claudius Cuțaru

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România.

E-mail: caius.cutaru@uav.ro

Prof. univ. dr. pr. Constantin Rus

Facultatea de Teologie Ortodoxă,

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

E-mail: constantin.rus@uav.ro