Scopul revistei

 

Revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă conţine studii de teologie cu bibliografie ştiinţifică la zi, facilitând informaţia pentru mediile eclesiale, teologice şi de cultură. Aducând informaţii despre teologia şi actualitatea din alte Biserici creştine, din religii necreştine, revista propune şi susținerea unui dialog cu ştiințele vremii.

Revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă oferă teologilor o platformă de cercetare calitativă și cantitativă, abordând o tematică variată din domeniul Teologie, din sfera Teologiei biblice, Teologiei istorice, Teologiei sistematice, Teologiei practice, Teologiei sociale, Pedagogiei creştine şi Artei sacre, şi încurajând cercetarea inter şi pluridisciplinară.

Revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă mijloceşte diseminarea rezultatelor cercetărilor desfăşurate atât de membrii corpului profesoral, doctoranzi cat şi ale altor cercetători din ţară şi străinătate, colaboratori ai revistei. Revista include şi recenzii ale aparițiilor editoriale din domeniile menționate.

Revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă este publicată de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, având apariție bianuală.

    Indexare

 

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă este indexată: în

CEEOL – Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Revista a fost clasificată în ultima bază de date CNCS (2020), în categoria C.