gmail skype en fr
coperta


sâmbătă, 5 decembrie 2020, 17:29   -   vizitatori online: 001          

                   

    „Teologia ca ştiinţă a bucuriei trebuie să răspundă problemelor zilelor noastre, nevoii de mântuire şi sfinţire astăzi” (IPS Daniel, Cuvânt la deschiderea cursurilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Iaşi, oct. 1991).

    „Facultatea de Teologie este chemată să ofere un răspuns competent, viu şi duhovnicesc acelora care caută drumul spre Împărăţia Cerurilor” (IPS Teofan, Predoslovie, 2010)

    Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă este revista oficială a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Fondată în 1992, la scurt timp după reactivarea (1990) şi integrarea Facultăţii de Teologie (1991) în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, aceasta acoperă o tematică variată din domeniul Teologie, atât din sfera Teologiei biblice, Teologiei istorice, Teologiei sistematice, Teologiei practice, Teologiei sociale, Pedagogiei creştine şi Artei sacre, cât şi cercetării inter şi pluridisciplinare.

    Împreună cu alte publicaţii, locale şi centrale, şi nu numai, revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă mijloceşte diseminarea rezultatelor cercetărilor desfăşurate de membrii corpului profesoral, dar şi ale altor cercetători din ţară şi străinătate, colaboratori ai revistei. Totodată, ea reflectă preocupările şi activităţile academice şi ştiinţifice din cadrul facultăţii noastre.

   Începând cu anul 2009, pentru a răspunde noilor exigenţe academice, revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă a intrat într-un amplu şi susţinut proces ce vizează îmbunătăţirea calităţii ştiinţifice, creşterea vizibilităţii prin accederea într-o categorie superioară, precum şi amplificarea schimbului de reviste cu instituţii prestigioase din ţară şi din străinătate. În acest sens au fost operate o serie de schimbări, precum: apariţie bianuală, publicarea de articole doar în limbi de circulaţie internaţională, introducerea sistemului internaţional de citare Chicago Manual of Style, implementarea progresivă a sistemului peer review de evaluare a articolelor trimise spre publicare, indexare în baza de date Central and Eastern European Online Library.

    Revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă îşi propune ca în următorii ani să devină o revistă de referinţă în spaţiul academic teologic românesc şi internaţional, să contribuie într-o mai mare măsură la informarea, dar şi la formarea academică şi duhovnicească a cititorilor săi şi să ofere o mai bună şi eficientă deschidere internaţională teologiei ortodoxe academice româneşti.

Decan,
Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan


Copyright ©2015-2020 Costel Pîşlac   ●   IP: 3.237.67.179   ●   Găzduire: TLH.ro